Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.znojmoknights.cz (dále jen „Knights-Shop“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem, společností IdentCORE s.r.o. na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

I. CENOVÉ PODMÍNKY 

Seznam zboží zobrazovaný na Knights-Shop je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „eshop“). Eshop obsahuje prodejní cenu. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách.

Způsob dopravy: Dle obsahu objednávky vybereme nejvhodnější dopravu – Česká pošta (tzv. doporučené psaní) nebo osobní odběr. Poštovné po ČR  je 119Kč.Účtovaná částka za dopravu se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. V rámci ČR platba probíhá předem na bankovní účet provozovatele nebo dobírkou.

II. PODMÍNKY A MOŽNOSTI ÚHRADY

Zákazník platí zboží z Knights-Shop buď předem bankovním převodem nebo dobírkou. V případě volby bankovního převodu úhradu provede zákazník na účet dodavatele. V případě, že nebude objednávka uhrazena do tří pracovních dnů, bude zrušena. Cena jednotlivých služeb viz předchozí bod.

III. PODMÍNKY DODÁNÍ

Knights-Shop vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky zasílané přes Českou poštu jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 4 pracovních dní od ověření objednávky. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a pro rychlejší průběh prosíme o zaslání na elektronickou poštou na adresu info@knights-shop.cz.V předvánočním období se může doba expedice mírně zdržet. Veškeré objednávky, až do předem oznámeného data, se však expedují tak, aby byly doručeny do Vánoc. Děkujeme za pochopení.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona. Také musí být přiložena kopie originálního dokladu o koupi zboží v internetovém obchodě Knights-Shop. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady provozovatele eshopu. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

V. STORNO PODMÍNKY – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že Knights-Shop nedodrží expediční lhůtu, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

VI. VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVYPokud vám zboží nesedí, není problém. Určitě nechceme, abyste měli doma něco, co nebudete nosit. Máte možnost výměny nebo vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy vám zásilka dorazila. Stačí se držet těchto podmínek:

– Zákazník odešle zásilku doporučeně na naši adresu (doporučeně, ne na dobírku) nejpozději do 14ti dní od obdržení zboží.

– Zboží musí být kompletní včetně příslušenství (tzn. se všemi etikatami atp.) a kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.

Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené nebo porušené, provedeme výměnu. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z nabídky Knights-Shop a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo mu bude vrácen přeplatek, pokud bude mít vyměněná věc nižší hodnotu). V případě výměny nebo vrácení zboží nebude zákazníkovi vrácena částka placená za doručení, pokud ho u původní objednávky platil. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

V případě poškození zboží, opotřebení zboží, či poškození obalu zboží je prodávající oprávněn přiměřeně snížit vrácenou částku.

VII. REKLAMACE

Spotřebitel má právo na reklamaci vad, které se vyskytnou do dvou let od převzetí zboží, tzv. právo z vadného plnění.

V případě tzv. “nepodstatného porušení” má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu úměrnou nákladům, které kupující vydá na opravu vady. Pokud tedy dojde k vadě zboží nad rámec běžného opotřebení, která není zaviněna kupujícím, doporučujeme zboží reklamovat zasláním na adresu našeho servisního partnera níže. Pokud prodávající (Knights-Shop) neodstraní vadu včas nebo ji odmítne opravit, bude moci zákazník požadovat slevu nebo bude moci od smlouvy odstoupit.
Pokud však půjde o tzv. “podstatné porušení smlouvy”, bude moci zákazník okamžitě zvolit, zda chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo odstoupit od smlouvy. To se týká závažných vad zboží.

VIII. ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE, VÝMĚNY A ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK, KONTAKTNÍ ADRESA

Knights-Shop

IdentCORE s.r.o.

Horní Česká 248/19
669 02 Znojmo

Česká Republika

Na tuto adresu výše prosím odesílejte své zboží s jakýmkoliv požadavkem.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající garantuje, že poskytnuté osobní údaje (nezbytné pro dodání zboží) jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a že nebudou poskytnuty žádným třetím stranám.

X. PROVOZOVATEL ESHOPU

IdentCORE s.r.o.

Horní Česká 248/19
669 02 Znojmo

Česká Republika

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 6.5.2022, vydává Knights-Shop.